Χαιρετισμός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία», ειδίκευση: «Νέα Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία», αποτελεί μιαν καινοτόμο προσέγγιση με ιδιαίτερη έμφαση σε θεμελιώδη γνωστικά αντικείμενα της Νέας Ελληνικής Γραμματείας, όπως η παλαιογραφία, οι σχέσεις της νεοελληνικής λογοτεχνίας με τον κινηματογράφο, τη φιλοσοφία και την ιστορία, οι εκδοτικές τακτικές νεοελληνικών κειμένων, η σύνδεση της νέας ελληνικής με προγενέστερες φάσεις της και οι υφολογικές προσεγγίσεις λογοτεχνικών έργων. Η διδασκόμενη χρήση νέων τεχνολογιών και πολυμέσων στην ερευνητική διαδικασία ανοίγει παράλληλα νέους ορίζοντες και δυνατότητες για τους σύγχρονους φιλολόγους.

Το διδακτικό προσωπικό του Μεταπτυχιακού Προγράμματος αποτελείται από διακεκριμένους επιστήμονες τόσο από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου όσο και από άλλα Ελληνικά και ξένα ιδρύματα.

Ελπίδα και σκοπός μας είναι ότι οι φοιτητές του μεταπτυχιακού μας προγράμματος θα βρουν σε αυτό τα απαραίτητα πνευματικά και ερευνητικά εφόδια, ώστε με την ολοκλήρωσή του να βρίσκονται στις επάλξεις της φιλολογικής έρευνας ως ολοκληρωμένοι επιστήμονες αλλά και στην πρακτική εφαρμογή της, ως ικανά στελέχη σε υπηρεσίες που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση της Νέας Ελληνικής Φιλολογίας.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.