Οδηγίες με τη διεξαγωγή εξεταστικής περιόδου χειμερινό 2021-22