Επικοινωνία :

Ανατολικό Κέντρο – Παλαιό Στρατόπεδο
Καλαμάτα
Μεσσηνία
24100
Ελλάδα

 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mgs-phil@uop.gr
Τηλέφωνο: 2721065132
Φαξ: 2721065112