Διευκρινίσεις όσον αφορά στις οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικήςhttp://mgs-phil.uop.gr/wp-content/uploads/2022/01/anak_dieukriniseis_exetas_344-17_1_2022.pdf