Διδάσκοντες Τμήματος

Ανδρειωμένος Γεώργιος, Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο “Νεοελληνική Φιλολογία” (ΦΕΚ 316/11.04.2008 τ. Γ’). To πληρέστερο Βιογραφικό διατίθεται εδώ.  Στοιχεία Επικοινωνίας : Τηλέφωνο : 27210 – 65152, εσωτ. 4252, e-mail : andreiom@uop.gr

Κουτριάνου Ελένα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο “Νεοελληνική Λογοτεχνία: Θεωρία της Λογοτεχνίας – Συγκριτική Γραμματολογία” (ΦΕΚ 479/08.06.2010 τ. Γ). To πληρέστερο Βιογραφικό διατίθεται εδώ. Στοιχεία Επικοινωνίας : Τηλέφωνο : 27210 – 65149, εσωτ. 4249, e-mail : koutrian@uop.gr

Δελλή Δήμητρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο ” Γλωσσολογία: Ιστορία Ελληνικής Γλώσσας”  (ΦΕΚ μονιμοποίησης 453/23.04.13 τ.Γ). To πληρέστερο Βιογραφικό διατίθεται εδώ. Στοιχεία Επικοινωνίας : Τηλέφωνο : 27210 – 65142, εσωτ. 4216, e-mail : ddel@uop.gr, dimdelli@gmail.com

Σοφία Καπετανάκη, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο Παλαιογραφία, Κωδικολογία, Εκδοτική (ΦΕΚ διορισμού: 433/17.05.2016, τ. Γ). To πληρέστερο Βιογραφικό διατίθεται εδώ. Στοιχεία Επικοινωνίας : Τηλέφωνο : 27210 – 65129 εσωτ. 4229, e-mail : kapetan@uop.gr, Sophiakapetanaki@yahoo.gr

Γρηγοροπούλου Μαρίνα, Επίκουρος Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο “Νεοελληνική Φιλολογία: Φιλοσοφικές προσεγγίσεις” (ΦΕΚ 77/ 30.01.2018 τ. Γ). To πληρέστερο Βιογραφικό διατίθεται εδώ. Στοιχεία Επικοινωνίας : Τηλέφωνο : 27210 – 65154, εσωτ. 4254, e-mail : margrigoropoulou@uop.gr

Καραβία Παναγιώτα, Επίκουρος Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο “Νεοελληνική Λογοτεχνία: Θεωρία της Λογοτεχνίας και Διδακτική Νεοελληνικών Λογοτεχνικών Κειμένων” (ΦΕΚ 36/25.01.2016 τ. Γ’). Πληρέστερο Βιογραφικό διατίθεται εδώ. Στοιχεία Επικοινωνίας : τηλέφωνο: 27210 65143 – εσωτ. 4219, e-mail: pkaravia@uop.gr

Εξωτερικοί Διδάσκοντες

Ουρανία Χατζηδάκη, Καθηγήτρια, Τομέας Ηγετικής/Διοικητικής, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φυσιολογίας, Σχολή Ικάρων
(http://mgs-phil.uop.gr/wp-content/uploads/2023/02/Ουρανία-Χατζηδάκη-συνοπτικό-CV.pdf)

Στέλλα Μαρκαντωνάτου, Ερευνήτρια Α’, Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ερευνητικό ινστιτούτο που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) (http://www.ilsp.gr/index.php?option=com_jresearch&view=member&task=show&id=38&Itemid=156)