Επωνυμία και Διεύθυνση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία», Ειδίκευση «Νέα Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία»

Διευθυντής

Γιώργος Ανδρειωμένος, Καθηγητής

Γραμματεία

Διεύθυνση: Παλαιό Στρατόπεδο – (Ανατολικό Κέντρο), Τ.Κ. 24100, Καλαμάτα

Τηλέφωνο: 27210-65132, Τηλεομοιοτυπία: 27210-65112

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: mgs-phil@uop.gr

Ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών:

Τρίτη έως Πέμπτη 10πμ-3μμ,

 

Γενική Περιγραφή (Τύπος –Νομική Μορφή)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οργανώνει το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία» επανιδρύθηκε βάσει της Υπουργικής Απόφασης 28 που δημοσιεύθηκε στο φύλλο της Εφημερίδος Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας 3123/Β/31.07.2018

Φ.Ε.Κ. ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗΣ

Φ.Ε.Κ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Φ.Ε.Κ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ