Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε την έκδοση των Πρακτικών του 4ου Colloquium των Διδακτορικών και Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών του Τμήματος Φιλολογίας.
Γιώργος Ανδρειωμένος
Καθηγητής της Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου